Press "Enter" to skip to content

Syreregnen ødelægger stadigvæk hvert 4 træ i verdenen

fossile_fuel

Vi hører sjældent mere om fænomenet syreregn. Vi ved den er der men taler aldrig om den. Ikke desto mindre er hver 4 træ på kloden påvirket af syreregn. Luftforurening fra kraftværkerne, trafikken, affaldsforbrænding og landbruget er hovedkilderne til sur regn. Når syren trænger ned i jordbunden, udvasker syren over nogle år kalk og basiske næringsstoffer, som bl.a. er nødvendige for træers vækst. Syreforholdene i jorden, betyder meget for hvad der kan vokse i den. Samtidig frigiver jorden aluminiumforbindelser, som er giftige for træers og nogle planters rødder. Kvælstofforbindelser er i dag den vigtigste årsag til skader på naturen som følge af luftforurening.
http://da.wikipedia.org/wiki/Syreregn

HJ

Comments are closed.