Lille Danmark hvad nu?

Regioner
I Danmark ved vi ikke hvad vi vil eller hvor vi er på vej hen. Vi er blevet den individualiserede generation som ikke tænker længere ud over end vores egen næsetip. Det der gælder er hvorledes jeg kan kan komme frem i verdenen og kun mig. Gamle dyder som frihed, lighed og broderskab er en saga blot. Dyder som har skabt vores velfærdssamfund. Empati, social indignation og hjælp din nabo er blevet en by i Rusland. Vi ser det i trafikken, i storcentrene, hos politikerne og på gaden i form af hjemløse tiggere.
Vi har implementeret en morale, eller mangel på samme som kommer et andet sted fra.
Sådan var det ikke i 70´erne. Det var en anden tid og folk hjalp hinanden.

Man kan spørge hvordan kunne det gå så galt? Globalisering, Thatcher og Reagan banede vejen for privatiseringer, løndumping og fagforeningers decimering. Denne inspirationskilde har afstukket vejen for Danmark. Med vores EU medlemskab og fragivelse af suverænitet på flere vitale områder ser vi i dag et folketing som en art embedsværk som implementerer love fra Bruxelles. Hvor kommer disse love fra i Brussel? Multinationale selskabers lobbyister kreérer over 80% af lovene til EU-parlamentet og EU kommisionen. Disse selskaber breder sig således globalt og også i Danmark hvor de oven i købet underlader at betale skatter og overfører, via for dyrt solgte varer til sig selv, overskud til skattely. Over halvdelen af verdens økonomiske transaktioner ender i skattely. Det er ufattelige summer.

Vi ser således en verden hvor staters indflydelse på verdensplan bliver mindre og mindre og også lille Danmark. Vi har været vant til et velfærdssamfund men det er i disse tider på retræte. Vi er kort sagt i en periode hvor vi er ved at blive løbet over ende uden at vi egentligt forstår hvorfor eller hvordan. Man kan spørge. Lille Danmark hvad nu?

HJ

Syreregnen ødelægger stadigvæk hvert 4 træ i verdenen

fossile_fuel

Vi hører sjældent mere om fænomenet syreregn. Vi ved den er der men taler aldrig om den. Ikke desto mindre er hver 4 træ på kloden påvirket af syreregn. Luftforurening fra kraftværkerne, trafikken, affaldsforbrænding og landbruget er hovedkilderne til sur regn. Når syren trænger ned i jordbunden, udvasker syren over nogle år kalk og basiske næringsstoffer, som bl.a. er nødvendige for træers vækst. Syreforholdene i jorden, betyder meget for hvad der kan vokse i den. Samtidig frigiver jorden aluminiumforbindelser, som er giftige for træers og nogle planters rødder. Kvælstofforbindelser er i dag den vigtigste årsag til skader på naturen som følge af luftforurening.
http://da.wikipedia.org/wiki/Syreregn

HJ

Københavns største virksomhed bestjålet

Dong er med 19% og bestyrelses klausuler så godt som i hænderne på  Goldman Sachs. Der er flertal i folketinget for salget på trods af en historisk rekord underskrifts-indsamling samt et sønderskudt SF som følge. Med 8 milliarder køber den internationale bankvirksomhed Goldman Sachs sig ind i et statsejet selskab som står for hele Danmarks energiforsynings infrastruktur.

Denne banks ry er blakket. Endda særdeles blakket. Med bl.a. hedgefonde, en art investeringsforeninger, solgte Goldman Sachs i stor stil boliglån til kunder op til flere gange med kæmpe renter. En husejer som havde lånt 100.000 dollars kunne ende med at skylde 800.000 dollars. Det var et 2008 og Goldman Sachs var således i stor stil med til at udvikle den boligboble som endte i den økonomiske verdenskrise vi ser i dag.Goldman Sachs er også kendt for at opkøbe selskaber for derefter over tid at trække aktiver ud ved at overføre dem til skattely, indføre sparestrukturer i virksomheder for derefter at sælge virksomhederne igen til opskruede priser på den amerikanske børs. Det er den type bank der er på vej ind i Dong.

Man kunne spørge om det nu også er en god ide at privatisere et helt lands energiforsyning og oven i købet til en bank af den type. Det er et politisk valg som er foretaget for 10 år siden af Venstre, De Radikale, Konservative og Dansk Folkeparti og som det ser ud i dag går Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance også ind for dette salg. Det er således stort set hele folketinget som synes det er en god ide med privatisering.

I de senere år har Dong, bl.a. på grund af krisen men også dårlig ledelse kommet i mangel på kapital og der er derfor brug for kapitaltilførsel. 8 milliarder efter sigende. Det er således bekvemt at man allerede for 10 år siden besluttede at man kunne sælge til private og tilføre kapital. Dette forhold  kan tolkes som nærmest planlagt eller hvad? Altså en politisk beslutning at det skulle gå som det er gået i Dong. Det vil tiden vise. Vi har således at gøre med en handel med måske skjulte agendaer for hvis man ville det anderledes politisk kunne man bare undlade at sælge og staten kunne med sit overskud på over 100 milliarder kr i 2013 bare selv indskyde de 8 milliarder kr i kapital uden der ville ske synderligt med Danmarks økonomi.

Vi har her at gøre med en agenda som er et led i privatisering af store dele af de offentlige selskaber. Vi har set det med Telefoni (TDC) DSB (DSB-first), Busdrift (Movia etc), privathospitaler og nu også energisektoren. Er det virkelig det vi vil? Vil vi i virkeligheden forlade os på private selskabers profitorienterede  forgodtbefindene og lade dem  styre så store vigtige foretagener I Danmark?

HJ